shipping icon

pickup icon

Deze site biedt beperkte ondersteuning voor uw browser. Wij raden aan om over te stappen naar Edge, Chrome, Safari of Firefox.

HI YOU <3

GRATIS VERZENDING BIJ BESTELLINGEN BOVEN DK: 480DKK // VS: 58USD

GEMEENSCHAPSGEDREVEN SPORTKLEDING

Privacybeleid

and we comply with the relevant personal data legislation in order to ensure fair and transparent processing of personal data.

This privacy policy describes how we process your personal data and applies to the website www.PlanetNusa.com.

CONTACT

st.

1453 Copenhagen K

VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE VIA ONZE WEBSITE

Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u die u ons heeft verstrekt in verband met uw bezoek aan onze site, uw aanmelding voor onze nieuwsbrief of aankoop van onze goederen via onze website, evenals informatie over:

• uw computer, zoals browsertype, besturingssysteem en IP-adres

• gebruiksstatistieken, zoals verwijzingssites, bezoekduur, paginaweergaven en websitenavigatie

• locatie informatie

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen wij de volgende gegevens over u:

· Naam

· E-mail

· Telefoon nummer

· Facturatie adres

· Afleveradres

· Social media-account

· IP adres

· Betaalmethoden

Als u namens een bedrijf een bestelling plaatst, verzamelen wij ook de volgende gegevens:

· Bedrijfsnaam

· Titel

· Bedrijfsadres

· Belasting nr. of CVR-nr.

· Andere contactgegevens

Afhankelijk van de omvang van de transactie kunnen wij bovendien de volgende gegevens opvragen en verwerken om uw identiteit te verifiëren (zie hieronder onder ‘doel van de gegevensverwerking’):

· Historische en actuele informatie uit zowel publieke bronnen als derden

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

· Registratie van uw persoonlijke gegevens om de aankoop van goederen via onze website, www.Planetnusa.com, te voltooien. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de aan ons verstrekte gegevens correct en actueel zijn

· Om uw identiteit te verifiëren

· Om fraude te voorkomen en te voldoen aan de praktijken ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorisme

· Het meten van statistieken over uw gebruik van onze website www.planetnusa.com en onze sociale media-accounts. Zie meer in ons cookiebeleid.

· Marketing van onze producten, inclusief het versturen van nieuwsbrieven via e-mail, als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

· Uw toestemming, volgens artikel 6(1)(a) van de Verordening Gegevensbescherming (AVG),

· om ons contract met u uit te voeren, vgl. AVG artikel 6(1)(b),

· om de vitale belangen van u of een andere betrokkene te beschermen, vgl. AVG artikel 6(1)(d),

· in de overweging dat de hierboven genoemde doeleinden uw fundamentele rechten of vrijheden tenietdoen, vgl. AVG, artikel 6(1)(f)).

Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken:

Wij verzamelen, bewaren en verwerken alleen persoonlijke gegevens over u voor de specifieke hierboven genoemde doeleinden of voor andere wettige doeleinden waartoe wij verplicht zijn onder de toepasselijke wetgeving.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens over u die relevant, voldoende en noodzakelijk zijn voor het bereiken van de hierboven genoemde doeleinden en wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief de hoeveelheid verwerkte persoonsgegevens, zoveel mogelijk minimaliseren.

Opslaan van gegevens
Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, verwerkt en opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bewaard in overeenstemming met goede anti-witwaspraktijken en wetgeving.

Openbaring
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. We zullen echter uw toestemming niet verkrijgen als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens openbaar te maken op verzoek van een overheidsinstantie, en we zullen samenwerken met de relevante autoriteiten, waaronder de politie, en hen de nodige informatie verstrekken.

In geval van terugboekingen of in gevallen van vermoedelijke fraude kunnen wij uw gegevens, inclusief een kopie van uw paspoort of rijbewijs, aan onze creditcardpartners bekendmaken. Dit wordt gedaan om de vitale belangen van u of een andere betrokkene te beschermen. Deze partijen kunnen zijn: onze bankpartner, belangrijkste leden van de Visa- en Mastercard-netwerken (acquirers) en organisaties die over financiële licenties in het algemeen beschikken.

In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van de volgende gegevensverwerkers:

- Shopify

- Stripe Payments Europe, Ltd.

- Shipmondo A/S

Overdracht van gegevens buiten de EU/EER - Gebruikte apps:

Fomo - dit laat uw gekochte voornaam en stijl zien.

In bepaalde situaties zullen wij in verband met onze verwerking van persoonsgegevens uw persoonsgegevens overdragen aan ontvangers in India, die door de EU-commissie als onveilige derde landen worden beschouwd.

Wij dragen uw gegevens alleen over aan bedrijven in onveilige landen, die de juiste waarborgen hebben geboden om ervoor te zorgen dat het gegevensbeschermingsniveau van de ontvanger in overeenstemming is met het Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

De passende waarborgen kunnen worden geboden door de voorwaarde dat de relevante gegevensverwerker ermee heeft ingestemd de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming na te leven die door de EU-commissie zijn aangenomen.

Jou rechten
Als u gebruik wilt maken van een van de hieronder beschreven rechten, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder "contactgegevens", of uw aanvraag indienen via de volgende link: https://Planetnusa.com/DataProtectionApplication .

Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek verwerken en beantwoorden, tenzij de complexiteit en omvang van uw verzoek het voor ons onmogelijk maakt om binnen een maand te antwoorden. Als dat het geval is, kan het tot drie maanden duren voordat wij op uw verzoek reageren.

Toegang
U heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken (AVG art. 15). Uw toegang kan beperkt zijn vanwege onze bescherming van bedrijfsgeheimen of intellectuele eigendomsrechten.

Rectificatie of verwijdering
Als u van mening bent dat de gegevens die wij over u verwerken onjuist zijn, heeft u recht op rectificatie of verwijdering van onjuiste persoonsgegevens (AVG art. 16 en 17). Als wij het met u eens zijn, zullen wij uw gegevens zo snel mogelijk verwijderen of corrigeren.

Rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens zal niet plaatsvinden als wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te bewaren, of als het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor het instellen of verdedigen van een rechtsvordering. In dat geval bewaren wij uitsluitend de gegevens, zijn wij wettelijk verplicht of gerechtigd deze op te slaan en verwijderen wij alle overige persoonsgegevens van u.

Intrekking van toestemming
U kunt uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment geheel of gedeeltelijk intrekken, in overeenstemming met artikel 7 van de AVG. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens vóór de intrekking.

Als u uw toestemming intrekt, zullen wij onze verwerking van de persoonsgegevens waarvan u uw toestemming voor onze verwerking hebt ingetrokken, stopzetten, tenzij we wettelijk verplicht zijn of het recht hebben om deze op te slaan of te verwerken vanwege onze legitieme belangen voor de hierboven genoemde doeleinden of een aantal van uw persoonlijke gegevens.

In dit geval zullen wij alleen de gegevens opslaan en verwerken die noodzakelijk zijn, en alle andere persoonlijke gegevens over u verwijderen.

Bezwaar
U heeft op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, als de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f van de AVG. U kunt ook bezwaar maken als uw gegevens worden verwerkt met het doel u direct marketing te sturen (AVG art. 21). We sturen u geen marketingberichten via e-mail, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.

Beperking
U heeft het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende omstandigheden (AVG art. 18):

· Terwijl wij een bezwaar van u verwerken over de juistheid van de persoonsgegevens die wij over u verwerken, of over de rechtmatigheid van onze verwerking. De beperking geldt totdat wij de verwerking van uw klacht hebben afgerond.

· Als onze verwerking illegaal is, maar u niet wilt dat uw gegevens worden gewist, alleen dat de verwerking wordt beperkt.

Gegevensportabiliteit
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of een contract en de verwerking automatisch gebeurt, heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het recht op gegevensportabiliteit betekent dat u het recht heeft om de persoonlijke gegevens over u, die ons op de hoogte hebben gesteld, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, dat u het recht hebt om deze naar een andere gegevensbeheerder te verzenden (AVG). artikel 20).

U heeft het recht om te klagen
U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Deense Autoriteit voor Gegevensbescherming over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

COOKIE BELEID

1. POP-UPTEKST

We gebruiken cookies (inclusief cookies van derden) om de website te laten functioneren, om het gebruik ervan te vergemakkelijken, voor marketingdoeleinden, waaronder gerichte marketing en verkeersmeting. Door de website te gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies.

Lees [hier] als u meer wilt weten over onze cookies en hoe u deze kunt verwijderen.

2. COOKIEBELEID

Contact details

U kunt contact opnemen met Planetnusa.com via de volgende gegevens:

Planet Nusa ApS

Burgerlijke reg. nr.: 40088008

Sankt Peders Stræde 30D, 1.th

1453 Kopenhagen K

Denemarken

Mail: heia@planetnusa.com

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden met een identificatie (een reeks letters en cijfers) die op uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen, bijvoorbeeld met het doel deze te herkennen, instellingen te onthouden, statistieken te maken en gerichte advertenties te maken.

Cookies kunnen “permanente” cookies of “sessiecookies” zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij hij vóór de vervaldatum door de gebruiker wordt verwijderd, een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

Waarom cookies gebruiken?

Cookies worden op onze site gebruikt voor de volgende doeleinden door informatie te verzamelen over het aantal gebruikers van de site en het verkeer op de site.

1. Om de website te laten functioneren

2. Om het gebruik van de website te vergemakkelijken

3. Voor marketingdoeleinden, inclusief gerichte marketing

4. Voor verkeersmeting

Hierdoor kunnen wij de inhoud en advertenties dienovereenkomstig aanpassen en statistieken van sitebezoeken genereren.

U kunt zich altijd afmelden voor cookies, zie hieronder.

Cookies verwijderen en vermijden

Als gebruiker kunt u beslissen of u alle cookies accepteert of verwijdert, of dat u cookies voor elke website afzonderlijk beheert. U kunt het gebruik van cookies ook volledig blokkeren. In uw browserinstellingen kunt u individuele instellingen uitvoeren. Houd er rekening mee dat als u cookies verwijdert, uw toegang tot de site enigszins beperkt kan zijn of dat de functionaliteiten van de site minder bruikbaar kunnen zijn.

Cookies blokkeren en verwijderen:

Richtlijnen voor het verwijderen van cookies in Microsoft Internet Explorer

Richtlijnen voor het verwijderen van cookies in Mozilla Firefox

Richtlijnen voor het verwijderen van cookies in Google Chrome

Richtlijnen voor het verwijderen van cookies in Opera

Richtlijnen voor het verwijderen van cookies in Safari

Richtlijnen voor het verwijderen van flash-cookies (alle browsers).

WELKE COOKIES WORDEN OP DE SITE GEBRUIKT?

Het cookiebeleid wordt eens per 6 maanden bijgewerkt.

Benodigdheden (1)

Essentiële cookies die de sites laten functioneren door basisfuncties te activeren, zoals sitenavigatie en toegang tot beveiligde gebieden. Zonder deze cookies kunnen de sites niet goed functioneren.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Kruimel

Squarespace.com

Voorkomt vervalsing van cross-site verzoeken (CSRF). CSRF is een aanvalsvector die een browser ertoe verleidt ongewenste actie te ondernemen in een applicatie wanneer iemand is ingelogd.

Sessie

Statistisch (2)
Statistische cookies helpen de eigenaren van de website om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website, door informatie te verzamelen en te rapporteren.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

ss_cbezoek

Squarespace.com

Identificeert unieke bezoekers en volgt de sessies van een bezoeker op een site

30 minuten

ss_cvt

Squarespace.com

Identificeert unieke bezoekers en volgt de sessies van een bezoeker op een site

30 minuten

Marketing (5)
Marketingcookies worden gebruikt om de bezoeker over verschillende sites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en dus waardevoller voor de aanbieder en externe adverteerders.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

ss_cpbezoek

Squarespace.com

Identificeert unieke bezoekers en volgt de sessies van een bezoeker op een site

2 jaar

ss_cid

Squarespace.com

Identificeert unieke bezoekers en volgt de sessies van een bezoeker op een site

2 jaar

ss_cvr

Squarespace.com

Identificeert unieke bezoekers en volgt de sessies van een bezoeker op een site

2 jaar

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.planetnusa.com

U KUNT HIER CONTACT OPNEMEN MET HET DEENSE GEGEVENSBESCHERMINGSBUREAU:

5

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Tel.: +45 33193200

Website: www.datatilsynet.dk

Winkelwagen

Er zijn geen producten meer te koop

Je winkelwagen is momenteel leeg.